AMNESTY ROOSENDAAL/HALDERBERGE

AMNESTY INTERNATIONAL 

Amnesty International is een wereldwijde beweging (sinds 1961) van meer dan 10 miljoen mensen die strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen voert Amnesty International actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid.

 

Amnesty is onafhankelijk en niet gebonden aan een politieke ideologie, economisch belang of religie. Elke regering kan onder de loep worden genomen. De kracht van Amnesty is betrouwbaarheid. Er is altijd eerst een gedegen onderzoek aan vooraf gegaan.

 

Ons werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.

Met onze beweging kunnen we een vuist maken tegen onrecht. We weten waar we een verschil kunnen maken en hoe we onze miljoenen supporters kunnen mobiliseren. Dit doen we namelijk al meer dan vijftig jaar.

 

Amnesty Nederland, opgericht in mei 1968, is met ruim 260.000 leden een van de grootste nationale afdelingen van Amnesty.

 

Meer informatie over Amnesty International vind je hier. Wil je lid worden van Amnesty, dan kun je je hier aanmelden. Zoek je leuke producten van Amnesty, kijk dan eens in de speciale webshop. Wil je iets op school doen, dan is dit de plek om eens rond te kijken.

 


 

Van links naar rechts:
Babs Overweel, Ada Schneijderberg, Leo Coret,
Jeanne Wouters, Marjolein van Herwijnen en René Bruijnincx. Op de voorgrond Addie Merkx.

AMNESTY ROOSENDAAL en HALDERBERGE

De Amnesty-groep Roosendaal is actief sinds 1973 en de groep Halderberge sinds 1982. In september 2021 hebben de leden van de beide groepen besloten hun krachten te bundelen.

 

We willen de krachten bundelen om ervoor te zorgen dat Amnesty International in Roosendaal en Halderberge activiteiten kan blijven organiseren. 
De leden van beide groepen worden vanaf nu als één groep gezien en benaderd. Zowel de schrijfgroep als alle andere activiteiten worden vanuit de nieuwe groep aangestuurd. Overigens blijven er vertegenwoordigers vanuit de groep Halderberge lid van de samengevoegde werkgroep.

 

Wie ook wil aansluiten als groepslid of op projectbasis is van harte welkom.

 

HELP MEE!

 

Contactpersoon van Amnesty-groep Roosendaal/Halderberge:
Addie Merkx, Amnesty International werkgroep Roosendaal/Halderberge (261),
telefoon 0165 39 14 88, e-mail: merkx082.1@kpnmail.nl

 

AMNESTY’S ACTUELE ACTIES

PRIVACY-BELEID

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geeft personen meer privacy-rechten en organisaties meer verantwoordelijkheden. Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, valt onder de AVG. Zo ook Amnesty International.

Amnesty International verwerkt persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van jouw privacy.
Meer over privacywet: https://www.amnesty.nl/privacy

  Amnesty Roosendaal/Halderberge